Czy bank powinien zwrócić prowizję przy wcześniejszej spłacie kredytu

Rzecznik Finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nie dawno przygotowały swoje stanowisko, w sprawie zwracania kosztów bankowych przy wcześniejszej spłacie kredytu. Instytucje te uważają, że kredytodawcy powinni zwracać swoim klientom również część pobranych kosztów poza odsetkowych przy wcześniejszej spłacie zobowiązania. Jednak Banki do tej pory skutecznie bronią się przed taką interpretacją. Ich stanowisko i argumenty podziela z kolei instytucja zwana Arbiter Bankowy.

Klienci banków oraz wspomniane na początku instytucje posiłkują się ustawą o kredycie konsumenckim. Zapis w ustawie daje kredytobiorcom prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zakaz ten dotyczy większości przypadków, poza wyjątkami wskazanymi w akcie.Dlatego Rzecznik Finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów argumentują swoje stanowisko zapisem, który mi, że „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”

Co na to Arbiter Bankowy? Przypomnijmy, że ten podmiot rozstrzyga spory pomiędzy bankami a konsumentami. Ostatnio tego typu sprawa trafiła właśnie do tej instytucji. Otóż Arbiter Bankowy ma odmienne zdanie i inaczej argumentuje zapis w ustawie. Instytucja ta podtrzymuje stanowisko banków według którego prowizja zostaje pobierana w jednorazowej kwocie w momencie przyznania kredytu. Dla banków jest to okoliczność, w której prowizja jest to należność nie dotycząca okresu o który skrócono obowiązywanie umowy.

Arbiter Bankowy twierdzi także, że prowizja rekompensuje jednorazowe koszty za rozpoznanie wniosków, przygotowanie umów, uruchomienie kredytów, administrowanie kredytami oraz zapewnienie wynagrodzenia za wykonanie powyższych czynności. Po za tym wysokość prowizji zależy nie od czasu trwania umowy, a on kwoty na jaką została zawarta. Według Arbitra mogłoby dochodzić do takiej sytuacji, w której klient tak szybko spłaciłby wcześniej zobowiązanie, że oddanie takiej części prowizji mogłoby nie pokryć wyżej wymienionych kosztów.

zwrot-prowizji-przy-wczesniejszej-splacie-kredytu

Od siebie możemy dodać, że w biurze Rzecznika Finansowego zbierane są prośby o interwencje w tej sprawie i jeśli ilość skarg będzie duża to zostaną podjęte działania systemowe i zostanie także poinformowany o tym UOKiK, który może nałożyć dla kredytodawców karę jeśli stwierdzi praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

One Reply to “Czy bank powinien zwrócić prowizję przy wcześniejszej spłacie kredytu”

  1. rok temu wziąłem kredyt samochodowy i nawet nie wiedziałem, że te wszystkie koszty to nie tylko odsetki, ale także prowizje i jakieś inne opłaty przygotowawcze. Mam pieniądze i chcę wcześniej spłacić a właściwie to już spłaciłem kredyt na samochód i zauważyłem, że tylko proporcjonalnie o odsetki zostało mi naliczone wszystkie koszty kredytowe. Słyszałem, że przy wcześniejszej spłacie kredytu samochodowego można też wywalczyć odzyskanie także wszystkich innych kosztów jakie ponosi się przy podpisywaniu umowy na kredyt gotówkowy lub samochodowy.
    mieszko lubin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*